Strona główna

pojęcia
i zasady
mechaniki
technicznej


Statyka

Wytrzymałość
materiałów


Przykładowe
zadania


Testy

dodatek matematyczny

 

      Witaj w witrynie WWW w całości poświęconej mechanice technicznej. Strony te przeznaczone są głównie dla osób pragnących powtórzyć i rozszerzyć posiadane wiadomości z mechaniki technicznej, ale również dla osób uczących się samodzielnie. Witryna ta składa się z trzech głównych części: wprowadzającej do przedmiotu mechaniki technicznej, statyki, wytrzymałości materiałów.

      Dwa ostatnie działy zawierają podstawowe wiadomości teoretyczne poprzedzone licznymi przykładami praktycznymi, które lepiej pozwolą opanować teorię.

      Dla osób pragnących sprawdzić swój stopień opanowania aktualnie przerabianego materiału przygotowany jest odpowiedni test zawierający krótkie zadania oraz pytania dotyczące danego tematu.

      Osoby bardziej zainteresowane mechaniką techniczną będą miały możliwość poszerzenia swojej wiedzy wykorzystując informacje zawarte w zadaniach trudniejszych, wymagających znajomości dość zaawansowanego aparatu matematycznego.

      Mam nadzieję, że proponowane zagadnienia spełnią oczekiwania uczniów i nauczycieli i przyczynią się do złagodzenia trudności, jakie młodzież napotyka często w przyswojeniu sobie i opanowaniu wiedzy z mechaniki technicznej.

Statyka | Wytrzymałość materiałów Przykładowe zadania | Testy