Strona główna

Tarcie
ślizgowe


tarcie
toczenia


zadania

     Tarcie toczenia powstaje przy usiłowaniu przetoczenia walca o ciężarze G po poziomej płaszczyźnie.

     Siła tarcia tocznego musi spełniać warunki (przy równowadze walca)

                 
     W przypadku toczenia walca wartość siły tarcia tocznego
T musi być mniejsza od wartości siły tarcia ślizgowego mN rozwiniętego, co wyraża się nierównością

                 
gdzie
f - współczynnik tarcia tocznego, r - promień walca.

      Tarciem cięgna o krążek nazywamy siły tarcia występujące między powierzchniami cylindrycznymi i cięgnami na nie nawiniętymi. Związek miedzy napięciami S
1 i S w cięgnie opasującym krążek wyraża się wzorem

                 
gdzie m
- współczynnik tarcia ślizgowego (statycznego) między cięgnem a powierzchnią krążka, a - kąt opasania, na którym cięgno przylega do krążka.


Statyka | Wytrzymałość materiałów

Przykładowe zadania | Testy